Polkupyörän vuokra maksetaan etukäteen paikanpäällä. Vuokrauksesta täytetään sopimuskaavake johon merkitään nimi, osoite ja puhelinnumero, henkkarit mukaan.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen henkilö omastaan ja noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla.
Pyörää ei saa luovuttaa toiselle henkilölle eikä toisen kuljetettavaksi.
Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta kunnes pyörä on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättänyt noudattamatta vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.
Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on vastuussa ainoastaan itse aiheuttamistaan vahingoista.
Polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä tai siitä on sovittava erikseen.
Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa mikäli käy ilmi että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Isojoen eläinhoitola ei vastaa pyörän vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrakohteelle(polkupyörä varusteineen), sen käyttäjälle(henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen